RÝCHLE DORUČENIE – do 1-4 pracovných dní. Pri objednávkach nad 25 € doručenie zdarma. x
RÝCHLE DORUČENIE – do 1-4 pracovných dní. Pri objednávkach nad 25 € doručenie zdarma. x

Zmluvné Podmienky

PRED POUŽITÍM TEJTO STRÁNKY SI POZORNE PREČÍTAJTE PODMIENKY


Pred použitím stránky alebo služieb, ktoré sú na nej k dispozícii, si pozorne prečítajte tieto podmienky. Návštevou alebo používaním tejto stránky a uskutočnením nákupu zo stránky potvrdzujete svoj súhlas s podmienkami tejto stránky.

Návštevou stránky alebo zobrazením akéhokoľvek obsahu na stránke alebo uskutočnením nákupu na stránke vyhlasujete a ručíte za to, že ste si prečítali tieto podmienky, porozumeli im a máte zákonmi danú schopnosť súhlasu s nimi, a vyhlasujete, že budete podľa zákona dodržiavať tieto podmienky. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, stránku nepoužívajte.

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky produkty, ktoré výhradne predáva WOWPetsDeals prostredníctvom webovej stránky www.wowpetsslovakia.com. Akékoľvek odchýlky od týchto podmienok musí schváliť WOWPetsDeals. Všetky ostatné podmienky a ustanovenia sa vylučujú. Každý používateľ, ktorý navštívi obchod a využíva jeho služby, súhlasí, že bude bez výnimky dodržiavať tu uvedené podmienky. Ak niekto nesúhlasí s týmito podmienkami, musí sa zdržať používania služieb tohto obchodu a akejkoľvek transakcie s ním. Odoslanie objednávky predstavuje súhlas so všetkými týmito podmienkami a ustanoveniami.


OBJEDNÁVKY

Objednávky musia byť doručené cez internet vyplnením príslušného objednávacieho formulára, ktorý sa nachádza na www.wowpetsslovakia.com. Vaša objednávka je nami prijatá v momente, kedy dostanete potvrdzovací e­ mail od. Podrobnosti o objednávke sú k dispozícii na obrazovke používateľa po dokončení objednávky a e-mailom sú odoslané na e­ mailovú adresu zaregistrovanú používateľom.


CENY A AKCIOVÉ PONUKY

Všetky ceny na stránke sú konečné. V prípade prebiehajúcej akciovej ponuky majú zákazníci možnosť získať zľavu z ceny produktu v akciovej ponuke. Ceny produktov sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Kupujúcemu bude účtovaná cena produktu, ktorá bola aktuálna v čase nákupu.


DOPRAVA

Produkt je možné doručiť na ľubovoľné miesto na území Slovenska. Produkty sú doručované kuriérom na adresu, ktorú ste vyplnili v objednávacom formulári. Platba prebieha pri doručení. Doručovanie prebieha každý deň okrem víkendov a sviatkov.


VRÁTENIE TOVARU

Žiadosti o vrátenie tovaru alebo storná objednávok sa posielajú e­ mailom: contact@wowpetsdeals.com. V žiadosti uvedie zákazník dôvod žiadosti. Vyhradzujeme si právo neprijať žiadosť kupujúceho, ak je odôvodnenie reklamácie nedostatočné.

Vrátený produkt musí byť v rovnakom stave, v akom bol doručený (ako nový), neotvorený a bez porušenia obalu, tak ako bol pred predajom, a musí byť v pôvodnom balení.

Pri vrátení tovaru musíte doložiť číslo objednávky osoby, ktorá pôvodne produkt zakúpila a ktorej údaje sú uvedené v objednávke.

Zákazník má právo vrátiť zakúpený produkt a požiadať o jeho výmenu za iný produkt alebo vrátenie peňazí v dvoch prípadoch:

1. V prípade dokázanej chyby našej spoločnosti (doručenie nesprávneho výrobku alebo výrobku s kvalitatívnymi chybami) musí zákazník výrobok vrátiť do štrnástich dní (14) odo dňa objednania, pričom za prepravu neplatí.

2. Ak rozhodnutie zákazníka vrátiť produkt nevyplýva zo žiadneho z predtým uvedených objektívnych dôvodov, spoločnosť si vyhradzuje právo neuznať žiadosť. V prípade uznania sťažnosti môže zákazník vrátiť výrobok do štrnástich dní (14) odo dňa zadania objednávky. V takom prípade znáša všetky prepravné náklady ako aj všetky rozdiely v cene produktov zákazník.

Vo všetkých prípadoch musia byť produkty v rovnakom stave, v akom boli doručené zákazníkovi, úplné, bez akéhokoľvek poškodenia a v pôvodnom obale. V prípade, že tovar nebude vráteníý do štrnástich dní (14), náš obchod nebude povinný vrátiť žiadne peniaze.

V súlade s Podmienkami a ustanoveniami a súhlasom s vrátením produktu má zákazník právo na doručenie iného produktu v rovnakej cene alebo vrátenie peňazí. Vrátenie peňazí zákazníkovi prebehne do tridsiatich (30) dní od dátumu, kedy sme výrobok prijali.

V prípade opakovaného vrátenia peňazí alebo v prípade, že je vrátenie peňazí výhradne vecou rozhodnutia spoločnosti, je to považované za zneužívanie nároku na vrátenie alebo úkon so zlým úmyslom a vzniká nám nárok na odmietnutie vrátenia produktu, hoci sú splnené všetky tieto podmienky.

Tieto podmienky nemajú žiadny vplyv na zákonné práva spotrebiteľa.


POVINNOSTI KLIENTA:

Nesiete zodpovednosť za výber svojho produktu a jeho vhodnosť na vaše účely. Zákazník nesmie poškodzovať ani sa pokúšať poškodzovať celistvosť, bezpečnosť alebo dostupnosť služieb našej spoločnosti.

Uviesť platné krstné meno, priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo a e­ mailovú adresu.

Zaplatiť cenu objednaného tovaru.

V čase doručenia byť k dispozícii, prípadne mať zástupcu.

Nerobiť falošné objednávky.

Nerobiť falošné recenzie produktu ani neuvádzať nepravdivé informácie.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť alebo aktualizovať tieto podmienky a ustanovenia, ale toto právo nemá vplyv na existujúce podmienky a ustanovenia prijaté zákazníkom po uskutočnení objednávky. Úprava alebo aktualizácia bude platná od momentu informovania o zmene textu. Pravidelne kontrolujte zmeny v podmienkach a ustanoveniach, ktoré budú uvedené v tejto časti webovej stránky.


SÚVISIACE ZÁKONY A SÚDNA PRÁVOMOC

Táto Zmluva sa riadi európskymi a slovenskými zákonmi, najmä zákonmi týkajúcimi sa usmernení pre elektronický obchod, predaj na diaľku a ochranu spotrebiteľa, a spadá pod výhradnú súdnu právomoc podľa miesta založenia našej spoločnosti.


PRODUKTY

Produkty umiestnené na stránkach obchodu majú vysokú kvalitu a spĺňajú všetky požadované parametre. Sú tiež kompletne analyzované na kvalitu a použitie. Za akékoľvek iné použitie, než na ktoré sú predložené a navrhnuté v našom internetovom obchode, nesie výhradnú zodpovednosť zákazník.


ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Osobné údaje zákazníkov našej webovej stránky zostávajú prísne dôverné a sú používané len na účely hore uvedených úkonov a informačné účely. Odoslaním svojich osobných údajov potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov, a súhlasíte s používaním údajov našou spoločnosťou. Vaše osobné údaje nebudú odovzdané žiadnej tretej strane, okrem prípadu, že o to zákonným spôsobom požiadajú orgány činné v trestnom konaní.